deck.selectedPanel

selectedPanel
Typ: element
Przechowuje referencję do aktualnie zaznaczonego panelu wewnątrz elementu <deck>. Przypisanie wartości do tej własności zmienia zaznaczony panel.


Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: wbamberg, teoli, lmorchard, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,