deck.selectedPanel

przez 5 współtwórców
selectedPanel
Typ: element
Przechowuje referencję do aktualnie zaznaczonego panelu wewnątrz elementu <deck>. Przypisanie wartości do tej własności zmienia zaznaczony panel.


Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Contributors to this page: teoli, lmorchard, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,