dateValue

This is an archived page. It's not actively maintained.

dateValue
Typ: Date
Data, która jest aktualnie wprowadzana lub zaznaczona w datepicker jako obiekt Date.