dateValue

dateValue
Typ: Date
Data, która jest aktualnie wprowadzana lub zaznaczona w datepicker jako obiekt Date.