currentURI

currentURI
Typ: nsIURI
Własność tylko do odczytu zawierająca aktualnie wczytany adres URL. Aby zmienić adres URL, należy zastosować metodę loadURI.


Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Ostatnia aktualizacja: teoli,