currentSet

currentSet
Tylko w Firefoksie
Typ: lista łańcuchów znaków oddzielona przecinkami
Trzyma aktualną listę ID pozycji oddzielonych przecinkiem na pasku narzędzi. Dla pustych przestrzeni, separatorów i elastycznych pustych przestrzeni stosowane są zamiast nich łańcuchy znaków będące unikalnymi identyfikatorami ID: "spacer", "separator", "spring". Pusty pasek narzędzi posiada wartość currentSet jaką jest "__empty".
Możemy zmienić aktualne ustawienia pozycji przez ustawienie własności. Bądź ostrożny, jak ustawiasz tą własność to automatycznie nie jest aktualizowany atrybut currentset.