This is an archived page. It's not actively maintained.

currentItem

currentItem
Typ: element listitem
Zwraca ostatnią zaznaczona pozycję na liście, która jest użyteczna w listach wielokrotnego zaznaczenia.