currentItem

currentItem
Typ: element listitem
Zwraca ostatnią zaznaczona pozycję na liście, która jest użyteczna w listach wielokrotnego zaznaczenia.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Ostatnia aktualizacja: teoli,