clickSelectsAll

This is an archived page. It's not actively maintained.

clickSelectsAll
Typ: boolean
Jeśli jest ustawiony na true zawartość pola tekstowego zostanie zaznaczona kiedy stanie się on aktywny, inaczej kursor pozostanie niezmieniony.