canRewind

canRewind
Typ: boolean
Ta własność jest ustawiona na true, jeśli użytkownik może nacisnąć przycisk Wstecz, aby przejść do poprzedniej strony. Jeśli własność jest false, użytkownik nie będzie mógł przejść do poprzedniej strony. Ustaw tą własność na true, aby zasygnalizować, że użytkownik może przejść do poprzedniej strony. Ustaw na false, aby nie pozwolić na przeniesienie do poprzedniej strony. Posiada efekt włączonego lub wyłączonego przycisku Wstecz.