canGoForward

canGoForward
Typ: boolean
Własność tylko do odczytu ma wartość true, jeśli istnieje strona w historii sesji, do której można przejść, a przycisk 'Do przodu' powinien być dostępny.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,