MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

canAdvance
Typ: boolean
Ta własność jest ustawiona na true, jeśli użytkownik naciśnie przycisk 'Dalej', aby przejść do następnej strony. Jeśli ta własność jest ustawiona na false, użytkownik nie może przejść do następnej strony. Ustaw tą własność na true, aby zasygnalizować, że użytkownik może przejść do następnej strony. Ustawiając własność na false, przejście do następnej strony zostanie odrzucone (zabronione). Możemy to zobaczyć poprzez włączony lub wyłączony przycisk 'Dalej' lub na ostatniej stronie kreatora będzie umieszczony przycisk 'Zakończ'.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,