canAdvance

canAdvance
Typ: boolean
Ta własność jest ustawiona na true, jeśli użytkownik naciśnie przycisk 'Dalej', aby przejść do następnej strony. Jeśli ta własność jest ustawiona na false, użytkownik nie może przejść do następnej strony. Ustaw tą własność na true, aby zasygnalizować, że użytkownik może przejść do następnej strony. Ustawiając własność na false, przejście do następnej strony zostanie odrzucone (zabronione). Możemy to zobaczyć poprzez włączony lub wyłączony przycisk 'Dalej' lub na ostatniej stronie kreatora będzie umieszczony przycisk 'Zakończ'.