We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

builderView

builderView
Typ: nsIXULTreeBuilder
Referencja do budowniczego drzewa, który konstruuje dane tree. Budowniczy dostarcza dostęp do źródeł RDF dla każdego wiersza w drzewie i pozwala sortować danymi w kolumnie. W nowszej wersji Mozilli, własność builderView jest aktualnie synonimem dla własności view, od dwóch interfejsów są spłaszczone razem aż do pojedynczego interfejsu w JavaScript. Ta własność jest tylko do odczytu.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,