appLocale

appLocale
Typ: nsILocale
Zwraca obiekt XPCOM, który przechowuje informacje o lokalnych użytkownikach. To jest obiekt, który implementuje nsILocale.

Gecko 1.9.1 note
This property was removed in Gecko 1.9.1.