MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

tree-splitter

tree-splitter
Zastosowanie tego rozdzielacza jest zamierzone w kolumnach drzewa (pomiędzy elementami treecol). Rozdzielacz rysowany będzie bez szerokości, więc nie będzie on widoczny, jednakże, kolumny mogą wciąż zmieniać swoją szerokość.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,