We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

menuitem-non-iconic
Normalnie, menuitem posiada margines z lewej strony na obrazek lub znak zaznaczenia. Ta klasa może zostać użyta do usunięcia tego marginesu, więc ta pozycja menu pojawi się z lewej strony brzegu menupopup.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,