MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

menuitem-non-iconic

menuitem-non-iconic
Normalnie, menuitem posiada margines z lewej strony na obrazek lub znak zaznaczenia. Ta klasa może zostać użyta do usunięcia tego marginesu, więc ta pozycja menu pojawi się z lewej strony brzegu menupopup.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,