toggleItemSelection

This is an archived page. It's not actively maintained.

toggleItemSelection( item )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Jeśli określona pozycja jest zaznaczona, to jest odznaczana. Jeśli nie jest zaznaczona, to jest zaznaczana. Inne pozycje na liście pudełka, które są zaznaczone are not affected, and retain their selected state.