MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

timedSelect( item, timeout )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Zaznacza pozycję określoną przez argument po danej liczbie milisekund argumentu czasu przerwy. Wszystkie inne pozycje są odznaczone.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,