stop

stop()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odpowiednik naciśnięcia przycisku Zatrzymaj. Metoda ta zatrzymuje wczytywanie bieżącego dokumentu.Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,