We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

stop()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odpowiednik naciśnięcia przycisku Zatrzymaj. Metoda ta zatrzymuje wczytywanie bieżącego dokumentu.Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,