selectItemRange

This is an archived page. It's not actively maintained.

selectItemRange( startItem, endItem)
Zwraca typ:nie zwraca wartości
Zaznaczone pozycje pomiędzy dwoma danymi pozycjami jako argumenty. Wszystkie inne pozycje są odznaczone. Ta metoda does nothing for single-selection list boxes. A select event is sent after the selection is made.