rewind()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołaj tą metodę, aby przejść wstecz na stronie. Jest równoważna naciśnięciu przycisku Wstecz. Własność canRewind musi być ustawiona na true dla strony, która będzie zmieniona. Kod w atrybucie onwizardback jest wywołany przed zmianą strony.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: wbamberg, mdnwebdocs-bot, teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,