rewind

rewind()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołaj tą metodę, aby przejść wstecz na stronie. Jest równoważna naciśnięciu przycisku Wstecz. Własność canRewind musi być ustawiona na true dla strony, która będzie zmieniona. Kod w atrybucie onwizardback jest wywołany przed zmianą strony.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,