MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

reset()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przywraca preferencje do domyślnej wartości.
Dla elementu textbox jest także wykorzystane do czyszczenia list transakcji (Gecko1.9).

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,