replaceGroup

replaceGroup( group )
Nie w Firefoksie
Zwraca typ:tablica obiektów historii sesji
Zastępuje istniejące karty nowymi ustawieniami. Jeśli tutaj było więcej kart przedtem, dodatkowe karty nie zostaną usunięte. Możemy zastosować metodę removeTab, aby usunąć istniejące pierwsze karty, jeśli if that is desired. The argument should be an array of objects, one for each document to load. The objects may be defined in script and contain a URI property for the URL of the page to load. A referrerURI property may also be optionally used to set the referrer page. This method returns an array of the session history objects for the tabs that were removed.