removeItemAt

removeItemAt( index )
Zwraca typ: element
Usuwa pozycję potomną w elemencie o określonym indeksie. Metoda zwraca usuniętą pozycję.
<script language="javascript">
function removeSelectedItem(){

  var myListBox = document.getElementById('myListBox');

  if(myListBox.selectedIndex == -1){
    return; // brak zaznaczonych pozycji, więc zwraca 
  }else{
    myListBox.removeItemAt(myListBox.selectedIndex);
  }
}
</script>

<button label="Usuń zaznaczoną pozycję" oncommand="removeSelectedItem()"/>
<listbox id="myListBox">
 <listitem label="Alpha"/>
 <listitem label="Beta"/>
 <listitem label="Oscar"/>
 <listitem label="Foxtrot"/>
</listbox>

Zobacz także

removeAllItems(), appendItem() i insertItemAt()