removeAllTabsBut

removeAllTabsBut( tabElement )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Usuwa wszystkie panele kart oprócz jednego przesyłanego do określonej karty. Jeśli tylko jedna strona karta jest wyświetlana, to ta metoda nie robi nic.