openWindow

openWindow( windowtype, url, features, params )
Zwraca typ: window
Otwiera potomne okno. windowtype jest łańcuchem znaków określającym typ okna. Jeśli okno jest z tym typem, które jest teraz otwarte, to metoda ta będzie przełączała to okno na wierzch i stanie się aktywne, zamiast otwarcia kolejnego okna. Jeśli typ okna nie jest otwarty, nowe jest otwierane wyświetlając dostarczony url.