MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

loadTabs( uris, loadInBackground, replace )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje ustawienia URI, określone przez tablicę <tt>uris</tt>, w kartach. Jeśli <tt>loadInBackground</tt> jest true, karty są wczytywane w tle i jeśli <tt>replace</tt> jest typu true, aktualnie wyświetlane karty są zastąpione przez określone URI zamiast dodawania nowych kart.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,