loadOneTab

loadOneTab( URL, referrerURI, charset, postData, loadInBackground, allowThirdPartyFixup )
Zwraca typ: element tab
Otwiera nową kartę, która ładuje stronę o określonym adresie URL. Pozostałe parametry są opcjonalne. Pasek kart pojawi się, jeśli to potrzebne. Metoda ta działa tak samo, jak addTab z tą różnicą, że posiada parametr loadInBackground, który pozwala wybrać, czy otworzyć nową kartę w tle lub na pierwszym planie. Nie ma również parametru owner, jako że karta-właściciel zostanie określona automatycznie.