MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

invertSelection

invertSelection()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odwraca status wszystkich zaznaczonych pozycji. Pozycja zaznaczona staje się odznaczona oraz odznaczona pozycja staje się zaznaczoną.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,