insertItemAt

insertItemAt( index, label, value )
Zwraca typ: element
Ta metoda tworzy nowy element listy i umieszcza go w określonej pozycji. Opcjonalnie można ustawić jego wartość. Nowy element jest zwracany.

Uwaga: Nie można umieszczać elementu listy pod indeksem, który nie istnieje np: próbując umieścić go na końcu z element.getRowCount() + 1

Przykład

<!-- Ten przykład umieszcza element listy w zaznaczonej pozycję lub dołącza go, następnie zaznacza nowo powstały element listy -->
<script language="javascript">
function insertItemToList(){

  var myListBox = document.getElementById('myListBox');

  // tworzy datę do pobrania etykiety i wartości
  var someDate = new Date();

  if(myListBox.selectedIndex == -1){
    // żaden element nie został zaznaczona na liście, więc dołączamy ją na koniec
    myListBox.appendItem( someDate.toLocaleTimeString(), someDate.getTime() );
    var newIndex = myListBox.getRowCount() -1
  }else{
    // element listy został zaznaczony, więc umieść na zaznaczonej pozycji
    var newIndex = myListBox.selectedIndex;
    myListBox.insertItemAt(newIndex, someDate.toLocaleTimeString(), someDate.getTime());
  }

  // zaznacza nową utworzoną pozycję
  myListBox.selectedIndex = newIndex;
}
</script>

<button label="Umieść element w zaznaczonym miejscu" oncommand="insertItemToList()"/>
<listbox id="myListBox">
  <listitem label="foo"/>
</listbox>

Zobacz także

appendItem() i removeItemAt()