insertItem

insertItem( id, beforeNode, wrapper, beforePermanent )
Tylko Firefox
Zwraca typ:element
Dodaje pozycję z danym id do paska narzędzi toolbar. Nowa pozycja jest dodawana tuż przed pozycja daną przez drugi argument. Jeśli drugi argument jest null, lecz argument beforePermanent jest true, to pozycja jest dodawana na początku paska narzędzi przed pierwszą stałą pozycję paska. Inaczej, jeśli argument beforePermanent jest false, nowa pozycja jest dodawana na koniec paska narzędzi. Trzeci argument możemy zastosować do wrap nowej pozycji w kolejnym elemencie. Zazwyczaj ostatni argument będzie typu null jako jego główny argument do zastosowania w oknie użytkownika.

id powinno być dopasowane do elementu na pasku narzędzi toolbarpalette. Kilka określonych id mogą być stosowane do tworzenia specjalnych przestrzeni dla pozycji paska:

  • separator: Rozdzielacz, który jest rysowany jako pionowy pasek.
  • spacer: Nieelastyczna przestrzeń.
  • spring: Elastyczna przestrzeń.

Metoda zwraca element DOM dla tworzonej pozycji.