hasUserValue

hasUserValue()
Zwraca typ: boolean
Zwraca true, jeśli preferencje zostały zmienione z domyślnej wartości.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,