MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

gotoIndex( index )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przechodzi do strony o podanym indeksie w historii. Użyj wartości dodatniej, by przejść w przód, a ujemnej by w tył.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82, Bedi
 Ostatnia aktualizacja: teoli,