mozilla

gotoIndex

gotoIndex( index )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przechodzi do strony o podanym indeksie w historii. Użyj wartości dodatniej, by przejść w przód, a ujemnej by w tył.


Autorzy i etykiety dokumentu

Contributors to this page: teoli, Marcoos, Bedi, Ptak82, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: teoli,