goUp

goUp()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przenosi zaznaczenie do góry o jedną pozycję.