goTo

goTo( pageID )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Ta metoda jest stosowana do zmiany, która strona jest aktualnie wyświetlana, określona poprzez argument pageID. Strona będzie zmieniona niezależnie od własności canAdvance lub canRewind. Atrybuty onwizardback i onwizardnext nie są wywoływane podczas użycia tej metody.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,