MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

goTo( pageID )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Ta metoda jest stosowana do zmiany, która strona jest aktualnie wyświetlana, określona poprzez argument pageID. Strona będzie zmieniona niezależnie od własności canAdvance lub canRewind. Atrybuty onwizardback i onwizardnext nie są wywoływane podczas użycia tej metody.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Bedi, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,