goHome

goHome()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wczytuje stronę startową użytkownika do przeglądarki.