goForward()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przejście o jedną stronę do przodu w historii.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,