This is an archived page. It's not actively maintained.

getRowCount

getRowCount()
Zwraca typ: integer
Zwraca ogólną liczbę wierszy w elemencie, nieważne ile wierszy jest wyświetlanych.