MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

getResultValueAt

getResultValueAt( index )
Zwraca typ: wartość wyniku
Zwraca wartość wyniku w określonym indeksie. Pozycja będzie przesłana do tekstu tej pozycji, która pojawi się w okienku wyskakującym (popup).

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,