mozilla
Wyniki wyszukiwania

  getPreviousItem

  getPreviousItem( startItem, delta )
  Zwraca typ: element
  Metoda zwraca pozycję danej odległości (delta) przed określonym startItem lub zwraca null, jeśli taka pozycja nie istnieje. Ten przykład zwróci pozycje pięć wierszy przed <var>someItem</var>: getPreviousItem ( someItem, 5 );


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,