MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

getPreviousItem

getPreviousItem( startItem, delta )
Zwraca typ: element
Metoda zwraca pozycję danej odległości (delta) przed określonym startItem lub zwraca null, jeśli taka pozycja nie istnieje. Ten przykład zwróci pozycje pięć wierszy przed <var>someItem</var>: getPreviousItem ( someItem, 5 );


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,