Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

getPreviousItem

getPreviousItem( startItem, delta )
Zwraca typ: element
Metoda zwraca pozycję danej odległości (delta) przed określonym startItem lub zwraca null, jeśli taka pozycja nie istnieje. Ten przykład zwróci pozycje pięć wierszy przed <var>someItem</var>: getPreviousItem ( someItem, 5 );


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,