getPreviousItem

getPreviousItem( startItem, delta )
Zwraca typ: element
Metoda zwraca pozycję danej odległości (delta) przed określonym startItem lub zwraca null, jeśli taka pozycja nie istnieje. Ten przykład zwróci pozycje pięć wierszy przed someItem: getPreviousItem ( someItem, 5 );


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: wbamberg, teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,