We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

getNextItem

getNextItem( startItem, delta )
Zwraca typ: element
Metoda ta zwraca pozycję danej odległości (delta) po określonym startItem lub zwraca null, jeśli takiej pozycja nie istnieje. Ten przykład będzie zwracał pozycję dwa wiersze po jakiejśPozycji: getNextItem ( someItem, 2 );


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,