mozilla
Wyniki wyszukiwania

  getNextItem

  getNextItem( startItem, delta )
  Zwraca typ: element
  Metoda ta zwraca pozycję danej odległości (delta) po określonym startItem lub zwraca null, jeśli takiej pozycja nie istnieje. Ten przykład będzie zwracał pozycję dwa wiersze po <var>jakiejśPozycji</var>: getNextItem ( someItem, 2 );


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,