Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

getNextItem

getNextItem( startItem, delta )
Zwraca typ: element
Metoda ta zwraca pozycję danej odległości (delta) po określonym startItem lub zwraca null, jeśli takiej pozycja nie istnieje. Ten przykład będzie zwracał pozycję dwa wiersze po <var>jakiejśPozycji</var>: getNextItem ( someItem, 2 );


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,