MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

getNextItem

getNextItem( startItem, delta )
Zwraca typ: element
Metoda ta zwraca pozycję danej odległości (delta) po określonym startItem lub zwraca null, jeśli takiej pozycja nie istnieje. Ten przykład będzie zwracał pozycję dwa wiersze po <var>jakiejśPozycji</var>: getNextItem ( someItem, 2 );


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,