We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

getNextItem

getNextItem( startItem, delta )
Zwraca typ: element
Metoda ta zwraca pozycję danej odległości (delta) po określonym startItem lub zwraca null, jeśli takiej pozycja nie istnieje. Ten przykład będzie zwracał pozycję dwa wiersze po jakiejśPozycji: getNextItem ( someItem, 2 );


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,