MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

getHTMLEditor( window )
Zwraca typ: nsIHTMLEditor
Zwraca interfejs edycji HTML dla edytora, który zawiera szereg metod pozwalających na manipulację dokumentem HTML. Jako argument należy przekazać contentWindow edytora.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,