getHTMLEditor

getHTMLEditor( window )
Zwraca typ: nsIHTMLEditor
Zwraca interfejs edycji HTML dla edytora, który zawiera szereg metod pozwalających na manipulację dokumentem HTML. Jako argument należy przekazać contentWindow edytora.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,