This is an archived page. It's not actively maintained.

getElementsByAttribute

getElementsByAttribute( attrib, value )
Zwraca typ: DOM NodeList
Zwraca tablicę wszystkich elementów potomnych elementu, które posiadają dany atrybut poprzez ustawienie danej wartości poprzez drugi argument. Jeśli drugi argument jest '*', to atrybut może mieć ustawioną jakąkolwiek wartość.