MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

getEditor

getEditor( window )
Zwraca typ: nsIEditor
Zwraca interfejs edycji dla edytora, który zawiera szereg metod pozwalających na manipulację dokumentem. Jako argument należy przekazać contentWindow edytora.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,