getEditor

getEditor( window )
Zwraca typ: nsIEditor
Zwraca interfejs edycji dla edytora, który zawiera szereg metod pozwalających na manipulację dokumentem. Jako argument należy przekazać contentWindow edytora.