getButton

getButton( typ )
Zwraca typ: element button
Zwraca element button o zadanym typie, znajdujący się w okienku dialogowym.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,