MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

focus()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przydziela fokus do elementu, jeśli może być fokus zaakceptowany. Uchwyt obiektu onfocus jest wywołany.Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,