extra2

extra2()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołanie tej metody symuluje naciśnięcie dodatkowego przycisku (<tt>extra2</tt>). Kod w atrybucie onextra2 zostanie wywołany.