MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

extra2()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołanie tej metody symuluje naciśnięcie dodatkowego przycisku (<tt>extra2</tt>). Kod w atrybucie onextra2 zostanie wywołany.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,