extra1

extra1()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołanie tej metody symuluje naciśnięcie dodatkowego przycisku (<tt>extra1</tt>). Kod w atrybucie onextra1 zostanie wywołany.