extra1()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołanie tej metody symuluje naciśnięcie dodatkowego przycisku (<tt>extra1</tt>). Kod w atrybucie onextra1 zostanie wywołany.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,