Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

ensureIndexIsVisible

ensureIndexIsVisible( index )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Jeśli pozycja w określonym indeksie nie jest aktualnie widoczna, to użytkownik wyświetla tą pozycję poprzez przewinięcie okna. Jeśli natomiast pozycja jest widoczna, nie będzie możliwe żadne przewijanie.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,