doCommand

doCommand()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wykonuje zdarzenie command dla elementu.Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,