close

close
Zwraca typ: brak
Zamyka powiadomienie i usuwa je z jego otaczających znaczników <notificationbox>.