Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

checkAdjacentElement

checkAdjacentElement( dir )
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Odznacza aktualnie zaznaczony przycisk radio w grupie i zaznacza przyległy. Jeśli argument <var>dir</var> jest true, to następny przycisk opcji jest zaznaczony. Jeśli jest false, to zostanie poprzedni przycisk opcji zaznaczony.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,