MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

cancel()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołuje tą metodę do anulowania i zamknięcia kreatora. Kod w atrybucie onwizardcancel jest wywołany zanim okno kreatora zostanie anulowane.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,