cancel()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołuje tą metodę do anulowania i zamknięcia kreatora. Kod w atrybucie onwizardcancel jest wywołany zanim okno kreatora zostanie anulowane.


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,