MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

cancel()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Wywołuje tą metodę do anulowania i zamknięcia kreatora. Kod w atrybucie onwizardcancel jest wywołany zanim okno kreatora zostanie anulowane.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,